×

فرم درخواست دمو بخش مدیریت فروشگاه اینترنتی آیدیانت

فروشگاه اینترنتی

 • کلیه امکانات فروشگاه سازهای اینترنتی
 • امکان فروش حضوری
 • محاسبه خودکار هزینه ازسال در تمامی روش های ارسال ایران
 • رهگیری لحظه ای سفارش
 • بیش از ۳۰ امکان منحصر به فرد دیگر

مدیریت کسب و کار

 • اتوماسیون فاکتورهای ثبت شده در فروشگاه اینترنتی/فروش حضوری
 • پنل های فروش، خرید، حسابداری، انبارداری، مدیریت، سیستم و محتوا، حضور و غیاب و ...
 • ماژول هوشمند قیمت یاب رقبا، انبارگردانی پیوسته، پیشنهاد خرید بهینه و ...
 • امکان تعریف شعب و زیرسیستم به صورت نامحدود
 • بیش از ۲۰۰ ماژول و ویژگی کاربردی دیگر

فروشگاه اینترنتی

 • کلیه امکانات فروشگاه سازهای اینترنتی
 • امکان فروش حضوری
 • محاسبه خودکار هزینه ازسال در تمامی روش های ارسال ایران
 • رهگیری لحظه ای سفارش
 • بیش از ۳۰ امکان منحصر به فرد دیگر

مدیریت کسب و کار

 • اتوماسیون فاکتورهای ثبت شده در فروشگاه اینترنتی/فروش حضوری
 • پنل های فروش، خرید، حسابداری، انبارداری، مدیریت، سیستم و محتوا، حضور و غیاب و ...
 • ماژول هوشمند قیمت یاب رقبا، انبارگردانی پیوسته، پیشنهاد خرید بهینه و ...
 • امکان تعریف شعب و زیرسیستم به صورت نامحدود
 • بیش از ۲۰۰ ماژول و ویژگی کاربردی دیگر