واقعیت ترکیبی ادغام دنیاهای واقعی و مجازی برای تولید محیطی جدید است که در آن، اشیاء فیزیکی و دیجیتالی با یکدیگر همزیستی و تعامل ِ بلادرنگ دارند. واقعیت ترکیبی نه تنها در دنیای فیزیکی یا دنیای مجازی واقع می‌شود، بلکه مخلوطی از واقعیت و واقعیت مجازی، شامل هر دو واقعیت افزوده (AR) و مَجاز افزوده (AV)، می‌باشد.

در این بخش می توانید جدیدترین مقالات واقعیت ترکیبی آیدیانت را مشاهده نمایید.

می 20, 2017
واقعیت افزوده ، واقعیت مجازی

تفاوت واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی

تکنولوژی های متعددی به دنبال تغییر درک ما از واقعیت هستند؛ خواه شامل ورود به یک جهان مجازی باشد (واقعیت مجازی)، یا افزودن اجسام مجازی به […]